Uddannet som advokatsekretær 1997

Elitesekretær indenfor familieret og retssagsbehandling 2009

Sekretær i ejendomsadministrationen hos B. Helmer Nielsen, ved fusionen sekretær i Transport og forsikring hos Bech Bruun og fulgte senere med Schebye Jacobsen fra 2001 til 2006. 

Fra 2006 hos Forum Advokater,sekretær i Privatafdelingen og arbejdede med testamenter, ægtepagter, bodelinger, retssager.

I 2010 tilbage til SJ Law og arbejder med arbejds- og ansættelsesret, voldgift, retssagsbehandling, inkasso som sekretær for advokat Karen-Margrethe Schebye og advokat Snorre Kehler.

 

Derudover arbejdsmiljørepræsentant samt superbruger i diverse edb på kontoret