SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige klientrelationer

Seneste nyt

21.03.2018

Hvor går fratrædelsesaftalernes grænser?

Vestre Landsret afsagde 1. februar 2018 dom om, hvorvidt en fratrædelsesaftale,... Læs mere

13.03.2018

Kan en SMS i arbejdstiden berettige til en afskedigelse?

Retten i Lyngby afsagde den 31. januar 2018 dom i en sag om afskedigelsen af en... Læs mere

 

 

Samarbejdet med klienterne

SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige relationer til vore klienter. 

Vores viden om ansættelsesret er en følge af, at vi har betjent et bredt udsnit af akademiker- og funktionærorganisationer igennem flere årtier og har beskæftiget os med såvel offentlige som private ansættelsesforhold. Derudover har vi medvirket ved etablering og ophør af direktørkontrakter for et bredt udsnit af lederne i større erhvervsvirksomheder. 

Kendskabet til insolvensret beror på, at kontoret varetager kreditorinteresser for en række større organisationer og er antaget som fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens skifteret.
 
Ekspertisen inden for finansret følger af, at vi gennem en længere årrække har været rådgivere for betydelige finansielle institutioner. Herudover repræsenterer vi løbende direktører og bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med spørgsmål om overholdelse af den finansielle lovgivning.