SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige klientrelationer

Seneste nyt

08.02.2019

Konkurs på konkurs

Advokat Bo Lauritzen blev i 2016 udpeget som kurator i et selskab, som viste... Læs mere

01.02.2019

Det italienske firma Solesi har fået medhold i, at den af Arbejdsretten pålagte bod på 14 millioner kroner ikke kan inddrives i Italien

SJ Law har i august 2018 udgivet et nyhedsbrev om det italiensk firma Solesi,... Læs mere

 

 

Samarbejdet med klienterne

SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige relationer til vore klienter. 

Vores viden om ansættelsesret er en følge af, at vi har betjent et bredt udsnit af akademiker- og funktionærorganisationer igennem flere årtier og har beskæftiget os med såvel offentlige som private ansættelsesforhold. Derudover har vi medvirket ved etablering og ophør af direktørkontrakter for et bredt udsnit af lederne i større erhvervsvirksomheder. 

Kendskabet til insolvensret beror på, at kontoret varetager kreditorinteresser for en række større organisationer og er antaget som fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens skifteret.
 
Ekspertisen inden for finansret følger af, at vi gennem en længere årrække har været rådgivere for betydelige finansielle institutioner. Herudover repræsenterer vi løbende direktører og bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med spørgsmål om overholdelse af den finansielle lovgivning.