SJ Law har løbende et stort antal konkursboer under behandling. Vi er knyttet til Sø- og Handelsrettens skifteret som fast kurator og deltager i Gældsstyrelsens panel af advokater, der udpeges som kuratorer, når der indgives konkursbegæring på vegne af SKAT.

Vi har løbende undervisning i konkursretlige emner, herunder navnlig i behandlingen af medarbejdere før, under og efter en konkurs.

Kontoret fører konkurskarantænesager for sagsøgte både som kurator og som beskikket af Sø- og Handelsretten.