SJ Law bistår klienter i retssager om selskabsledelsens erstatningsansvar og i straffesager om økonomisk kriminalitet.

Sådanne retssager, hvor ledelsen enten forsøges gjort erstatningsansvarlig for dispositioner, der har medført et økonomisk tab for selskabet, eller hvor ledelsen forsøges idømt straf for overtrædelse af eksempelvis straffeloven, er typisk langvarige og omfatter en meget stor mængde dokumenter og andre beviser.

Procesadvokaterne hos SJ Law har en omfattende erfaring med denne type sager og kan yde klienterne den bedst mulige bistand.