Med advokat Albert Juul Digens som rekonstruktør er en af landets største internetforretninger inden for boligindretning – Moodings – blevet rekonstrueret. Moodings ApS indgav begæring om rekonstruktion den 7. april 2022. Kort efter blev der iværksat en struktureret salgsproces, hvor udvalgte købere fik adgang til et virtuelt datarum med oplysninger om virksomheden. Med overtagelse den 22. april 2022 blev selskabets aktiviteter overdraget. Salgssummen indfriede Vækstfondens virksomhedspant og forventes herudover at kunne dække kravene fra lønmodtagerne.

 

”Det har været nogle travle uger”, siger Albert Juul Digens, der i gennem forløbet bl.a. har lagt vægt på, at kunderne i mindst muligt omfang blev påvirket af rekonstruktionen, og fortsætter, ”Nu udestår behandlingen af returvarer fra kunderne. Herudover skal varer, der er modtaget under rekonstruktionen, returneres til leverandørerne”. De berørte kunder og leverandører vil få besked inden for de kommende uger.

 

Spørgsmål om rekonstruktionen kan rettes til advokat Albert Juul Digens eller advokatfuldmægtig Camilla Warburg.