Så langt så godt [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0587&qid=1654165905846&from=DA] Det er godt at konstatere, at de tanker, som vi i SJ Law tænkte for mange år siden, da vi startede denne sag, ikke var forkerte. Nu bliver det interessant at se, hvor Landsretten lægger godtgørelsesniveauet i sager, hvor det kan lægges til grund, at forskelsbehandling f.eks. har pensionsmæssige konsekvenser. Hvis ikke størrelsen af godtgørelse tager højde for konsekvensen af den ulovlige forskelsbehandling, ender det jo med, at der efterfølgende skal føres sager om erstatningspligt, og det kan ingen, der er involveret i sådanne sager, være tjent med.