"Man skal beherske kaos"

Særlige arbejdsområder

Arbejds- og ansættelsesret.

Kunde- og konkurrenceklausuler samt begrænsninger vedr. anvendelse af forretningshemmeligheder.

Strafferet i forbindelse med ansættelsesforhold.

Ledelsesansvar – erstatningsretligt og strafferetligt.

Fast advokat for Advokatnævnet og optaget på Sø- og Handelsrettens korte liste over advokater, der kan beskikkes i sager om konkurskarantæne, hvor enten den person, der er genstand for sagen, anmoder om bistand, eller hvor Retten måtte finde, at en advokat skal beskikkes.

 

Udgivelser

Medforfatter til "Ansættelsesaftaler", Thomsons Paradigmasamling.

Forfatter til artikel "Refusion for lønmodtagerkrav ved virksomhedsoverdragelse" i Juristen 2001, side 217. 

 

Medlemskaber

Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Arbejdsret.

Medlem af Danske Ansættelsesretsadvokater.

 

Undervisning

Underviser for Advokaternes Serviceselskab i Aktieaflønning, Kunde- og konkurrenceklausuler samt Kontrol og overvågning af medarbejdere. 

Underviser i øvrigt ad hoc for klienter og andre kursusudbydere.

Uddannelse

Cand.jur 1991
Advokat 1994
Møderet for landsret 1995
Møderet for Højesteret 2001

 

Arvid Andersen
Advokat
Partner

Telefon: 33 97 97 03 | Mobil: 22 49 90 01
E-mail: ara@slet-dette.sjlaw.dk  

 

Sekretær: Henriette Svankjær
Telefon: 33 97 97 06
E-mailhsv@slet-dette.sjlaw.dk

 

Sekretær på straffesager: Tina Rose Jacobsen
Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@slet-dette.sjlaw.dk