"Faktum afgør sagen"

Særlige arbejdsområder
Konkursret

 

Udgivelser

Medforfatter til "Lønmodtagernes Garantifond", Karnov Group, 5. udgave, 2021.

Forfatter til artiklen "Beslaglæggelse ved konkurs", Karnov, Fuldmægtigen 2020, side 134.

Medforfatter til artiklen ”Kurators håndtering af beskyttede medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse i konkurs”, Karnov, Fuldmægtigen 2018, side 107. 

Medforfatter til "Lønmodtagernes Garantifond", Karnov Group, 4. udgave, 2017.

Medforfatter til "Lønmodtagernes Garantifond", GadJura, 1. udgave, 1995, og 2. udgave, 2002 samt Karnov Group, 3. udgave, 2013.

Forfatter til artiklen "Erstatning til lønmodtagere for forkortet varsel under rekonstruktion og konkurs" i Karnov, FM 2013.70.

Medforfatter til artiklen "Tabsbegrænsningspligt i ansættelsesforhold" i Juristen nr. 1, 2010, side 16.

Forfatter til artikel "Om tværgående pensionskasser" i Juristen nr. 4, 2008, side 120.

Forfatter til "Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør ", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 2000, og 2. udgave, 2007.

Forfatter til artikel "Konstitution af advokater i landsretten" i Advokaten nr. 1, 2000, side 15.

Forfatter til "Konkursregulering med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold" i Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, 504.

Forfatter til artikel "Forrentning af privilegerede krav" i Advokaten nr. 6, 1999, side 117.

Forfatter til artikel "Kan filialer af udenlandske selskaber tages under selvstændig konkursbehandling her i landet?" i Fuldmægtigen nr. 8 i 1999, side 110.

 

Medlemskaber

Insolvensadvokater

Højesteretsskranken

 

 

Uddannelse og hverv

Cand.jur. 1990 

Advokat 1998

Møderet for landsret 1999

Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 2000

Møderet for Højesteret 2005

Fast kurator ved Sø- og Handelsrettens skifteret 2009

Certificeret insolvensadvokat 2012

Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Faste Kuratorer ved Sø- og Handelsrettens Skifteret 2019

Udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel 2019

Medlem af Revisorrådet 2020-2024

 

Bo Lauritzen
Advokat
Partner

Telefon: 33 97 97 08
E-mail: bla@slet-dette.sjlaw.dk  
LinkedIn: Klik her