Særlige arbejdsområder

Henriette arbejder primært med retssagsbehandling inden for ansættelsesret, voldgifts- og arbejdsretssager, bankret, advokatnævnssager, konkurskarantænesager samt behandling af sager ved Lønmodtagernes Garantifond, herunder udarbejdelse af opgørelser og anmeldelser mv.

Derudover er Henriette vikar i bogholderiet.

Udgivelser
Forfatter til "Håndbog i praktisk retssagsbehandling".

 

Undervisning
Underviser klienter vedrørende Lønmodtagernes Garantifond.

Underviser på advokaternes sekretæruddannelse i faget Retssagsbehandling.

Uddannelse
Elitesekretær inden for personskadeerstatning samt retssagsbehandling
Merkonom i fagene Arbejdsret og Erhvervsjura
Civilprocesret, Københavns Universitet

 

Henriette Svankjær
Advokatsekretær

Telefon: 33 97 97 06
E-mail: hsv@sjlaw.dk 

 

Henriette er sekretær for advokat Arvid Andersen
Telefon: 33 97 97 03
Mobil: 22 49 90 01
E-mail: ara@sjlaw.dk