"Det vedrører os alle"

Særlige arbejdsområder

Karen-Margrethe Schebye har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 1983.

Karen-Margrethe Schebye beskæftiger sig særligt med kollektiv- og individuel arbejdsret, foreningsret, aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere og rådgiveransvar for ''usædvanlige rådgivere''. Herudover beskæftiger Karen-Margrethe Schebye sig med forhold, som er relateret til forvaltningsretten, persondataretten, personskaderetten og social- og pensionsretten. 

Karen-Margrethe Schebye har en lang og intensiv retssagserfaring i førelse af rets- og voldgiftssager med kompliceret jus og i bevistunge sager - herunder straffesager og sager ved EU-Domstolen. 

Karen-Margrethe Schebye har været og er bisidder i Farum Kommissionen, Skattesagskommissionen og Tibetkommissionen. 

Ligeledes har hun bistået medarbejdere i forskellige kommuner, styrelser og myndigheder i forbindelse med iværksatte advokatundersøgelser, konsulentundersøgelser og tjenestemandsundersøgelser til sikring af undersøgelsernes korrekte håndtering af indsamling af data og håndtering af indsamlede data i relation til persondataretlig regulering. 

Underviser fast for Danmarks Jurist- og Økonomforbund og ad hoc for klienter og andre kursusudbydere.

 

Udgivelser

Forfatter til "Ansættelsesaftaler", Thomsons Paradigmasamling 
Medforfatter til artikel "Mere om overtagelse af kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse" i Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, 297
Løbende bidragsyder til ''Erhvervsjuradatabasen'' for Karnovs Forlag 

 

Medlemskaber

Medlem af bestyrelsen i Danske Advokater fra 2008 til 2014
Sidder i Karnov Advisory Board Legal 

 

Undervisning

Underviser fast for Danmarks Jurist- og Økonomforbund og ad hoc for klienter og andre kursusudbydere.

Uddannelse
Cand.jur. 1983
Advokat 1986
Møderet for landsret 1986
Møderet for Højesteret 1991

Karen-Margrethe Schebye
Advokat
Partner

Telefon: 33 97 97 13 
E-mail: kms@slet-dette.sjlaw.dk 
LinkedIn: Klik her

 

Sekretær: Tina Rose Jacobsen
Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@slet-dette.sjlaw.dk