”Ambition er drivkraften”

Særlige arbejdsområder

Louise Langkjær har arbejdet med insolvensret siden 2011 – først som studentermedhjælper og siden som advokatfuldmægtig og advokat hos SJ Law.

Louise Langkjær beskæftiger sig primært med håndtering af tvangsopløsningssager fra Sø- og Handelsretten, herunder genoptagelser og omdannelser fra iværksætterselskab til anpartsselskab samt afvikling af selskaber ved gennemførelse af solvent likvidation eller ved konkurs. Louise Langkjær behandler ligeledes konkursboer uden for Sø- og Handelsrettens retskreds. Derudover varetager Louise Langkjær de af kontorets konkurskarantænesager, der er anlagt af kurator.


Louise Langkjær er optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel, hvorigennem hun påtager sig opgaven som kurator i sager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Louise Langkjær har under jurastudiet været bestyrelsesmedlem i det juridiske netværk, Jurafabrikken, der er faciliteret af Danske Advokater.

 

Medlemsskaber
Medlem af Danske Insolvensadvokater siden maj 2019.
Sidder i referencegruppen for Schultz Legal Research.

Uddannelse

Cand.jur. 2016
Advokatfuldmægtig 2016 
Advokat 2019  

 

Louise Langkjær
Advokat

Telefon: 33 97 97 09
E-mail: lla@slet-dette.sjlaw.dk