Særlige arbejdsområder

Tina Rose Jacobsen har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 2001.

Tina Rose Jacobsen beskæftiger sig primært med arbejdsret, herunder faglige voldgifter, sager ved Voldgiftsinstituttet og Afskedigelsesnævnet, retssagsbehandling ved de danske domstole, EU-Domstolen og Arbejdsretten, kommissionsundersøgelser og advokatundersøgelser, strafferet samt inkasso.

 

Tina er desuden kontorets superbruger, og arbejdsmiljørepræsentant.

Uddannelse
Dansk korrekturlæseruddannelse - grundlæggende 2016
Advokatsekretær 1997
Elitesekretær i familieret og retssagsbehandling 2009

 

Tina Rose Jacobsen
Advokatsekretær

Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@slet-dette.sjlaw.dk 

 

Tina er sekretær for:
Advokat Karen-Margrethe Schebye
E-mail: kms@slet-dette.sjlaw.dk

Advokat Anne Louise Wulff
E-mail: alw@slet-dette.sjlaw.dk

Advokatfuldmægtig Claudia Sofia Koutsonikolas
E-mail: cfk@slet-dette.sjlaw.dk