Særlige arbejdsområder

Tina Rose Jacobsen har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 2001.

Tina Rose Jacobsen beskæftiger sig primært med arbejdsret, herunder faglige voldgifter, sager ved Voldgiftsinstituttet og Afskedigelsesnævnet, retssagsbehandling ved de danske domstole, EU-Domstolen og Arbejdsretten, kommissionsundersøgelser og advokatundersøgelser, strafferet samt inkasso.

 

Tina er desuden kontorets superbruger og arbejdsmiljørepræsentant.

Uddannelse

Advokatsekretær 1997
Elitesekretær i familieret og retssagsbehandling 2009
Elitesekretær i strafferet 2021
Dansk korrekturlæseruddannelse - videregående 2022

 

 

Tina Rose Jacobsen
Advokatsekretær

Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@slet-dette.sjlaw.dk 

 

Tina er sekretær for:
Advokat Karen-Margrethe Schebye
E-mail: kms@slet-dette.sjlaw.dk

Advokat Anne Louise Wulff
E-mail: alw@slet-dette.sjlaw.dk

Advokat Arvid Andersen i hans straffesager
E-mail: ara@slet-dette.sjlaw.dk