Beslaglæggelse ved konkurs

 

Håndteringen af beslaglagte pengebeløb rammer et krydsfelt mellem strafferetsplejens regler om beslaglæggelse, strafferettens regler om konfiskation, de ejendomsretlige regler om individualisering og konkursretten.

 

Helt enkelt er det ikke, men i artiklen trykt i FM2020.134 har vi givet et bud på retsstillingen.

 

SJ LAW | 28.10.2020