Frigivet beløb fra privat indbetalt sikkerhedsstillelse ikke tillagt separatiststilling

En direktør indbetalte af private midler en sikkerhed for et selskabs forpligtelser over for SKAT. I forbindelse med selskabets konkurs blev en del af sikkerheden frigivet.

Direktøren krævede det frigivne beløb dækket som et separatistkrav. Ved prøvelsen i konkursboet blev separatiststilling afvist. Direktøren stævnede herefter konkursboet ved Sø- og Handelsretten.

Under sagen var det uomtvistet, at midlerne til sikkerheden stammede fra direktøren. Der var ikke oplysninger om, hvorvidt dette var noteret hos SKAT, men restbeløbet blev udbetalt til selskabets skattekonto og ikke til direktøren. Under henvisning til disse omstændigheder fandt Sø- og Handelsretten ikke, at kravet kunne tillægges separatiststilling.

Dommen følger praksis, hvorefter der alene kan opnås separatiststilling for penge, hvis de har stået på en særskilt, modregningsfri konto. Konkret blev beløbet blandet med selskabets øvrige midler ved udbetalingen til skattekontoen og mistede dér muligheden for separatiststilling. Resultatet ville formentlig havde været det samme, hvis direktørens ret til sikkerheden var noteret ved sikkerhedsstillelsen, da kontoen ikke var modregningsfri, men netop skulle bruges til dækning af selskabets forpligtelser.

Sø- og Handelsrettens dom af 10. juli 2020.

Henvendelse om dommen kan ske til advokat Louise Langkjær eller advokat Bo Lauritzen.

 

SJ Law | 16.07.2020