- af konkursloven, LG-loven og virksomhedsoverdragelsesloven 

Konkursrådet har afgivet en udtalelse om ændring af rekonstruktionsreglerne. Anledningen er, at mange virksomheder har økonomiske vanskeligheder som følge af de samfundsmæssige tiltag for at bekæmpe Covid-19. Ændringerne skal gøre rekonstruktion mere praktisk anvendelig og mindre omkostnings krævende således, at også mindre virksomheder kan anvende regelsættet.

Forslagene er følgende:

  • Ved indledning af rekonstruktion skal der ikke stilles sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel efterfølgende konkurs.
  • Udpegning af en regnskabskyndig tillidsmand gøres valgfrit.
  • Virksomhedspant fryses kun efter begæring fra skyldner eller virksomhedspanthaver.
  • Fristen på 4-uger for rekonstruktionsplanen kan begæres udsat i 4 uger.
  • Indtil en rekonstruktionsplan er vedtaget, kan rekonstruktionen ophøre uden at overgå til konkurs.
  • Virksomhedsoverdragelse kan gennemføres med rekonstruktørens samtykke inden, der er vedtaget en rekonstruktionsplan, blot der ikke inden 5 dage kommer indsigelse fra et flertal af fordringshaverne.
  • Ved virksomhedsoverdragelse skal lønmodtagerkravene skille således, at kun krav for tiden efter rekonstruktionen overgår til erhververen.
  • LG gives en udvidet adgang til at yde dækning ved rekonstruktion. Garantien skal dække alle krav fra medarbejdere, som er fratrådt. For medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget i rekonstruktion, skal LG dække krav for tiden indtil rekonstruktionen.

Forslagene er sendt i høring med en anbefaling om, at de gennemføres snarest muligt.

Spørgsmål om de forventede kommende ændringer kan rettes til advokat Bo Lauritzen.

 

SJ Law | 10.07.2020